Raporlar

Global and regional coal phase-out requirements of the Paris Agreement: Insights from the IPCC Special Report on 1.5°C
Climate Analytics
Kömürün gerçek bedeli
CAN Europe
Linyit kömürü: sağlık etkileri ve sağlık sektöründen tavsiyeler
HEAL
Coal & Climate Change
Önder Algedik
Kömür Raporu İklim Değişikliği, Ekonomi Ve Sağlık Açısından Türkiye’nin Kömür Politikaları
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi
Yatağan Termik Santralı Etki Alanındaki Turgut Köyü Hak İhlalleri Raporu
Ekoloji Kolektifi
Türkiye’de Karbon Kilitlenmesi Düşük Karbona Geçişte Almanya Ve Polonya İle Karşılaştırmalı Bir Perspektif
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi
Gizli Maliyet- Fosil Yakıt teşviklerini sonlandırmanın sağlık faydaları
HEAL
Gizli Maliyet- Fosil Yakıt teşviklerini sonlandırmanın sağlık faydaları
HEAL
Ödenmeyen Sağlık Faturası Türkiye’de Kömürlü Termik Santraller Bizi Nasıl Hasta Ediyor?
HEAL
Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri KARA RAPOR
THH platformu
Avrupa Ülkelerindeki Kömürden Çıkış
Europe Beyond Coal
Bir Buçuk Derece Raporu - Türkçe
IPCC
Temiz Hava Hakkı Raporlar
THH
Yatağan Termik Santralı Etki Alanındaki Turgut Köyü Hak İhlalleri Raporu
Ekoloji Kolektifi Derneği
HEMA Termik Santrali ve Kül Depolama Sahası Projesinin Çevre Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi
Ekoloji Kolektifi Derneği