Hakkımızda

Biz Kimiz, Ne Yapıyoruz?

Yuva Derneği, 2010 yılında Türkiye’de ve dünyada yaşanan çevresel sorunlar ile yoksulluk ve eğitim gibi sosyal meselelere bütüncül ve sürdürülebilir çözümler üretmek için kuruldu. YUVA olarak yetişkinlerin ve gençlerin yaşam boyu öğrenme yoluyla gelişimlerini desteklemek, çevreyle ilgili farkındalıklarını artırmak ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Amacımız tüm canlılar için sürdürülebilir bir yaşamı mümkün kılabilmek.

Doğayla uyum içinde bir yaşam tarzını yaygınlaştırırken bir yandan doğayı koruyabilmek amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Aynı zamanda kendi ekolojik ayak izimizi en aza indirerek örnek teşkil etmeye çalışıyoruz. Öğrenme Merkezi altında yaptığımız çalışmalarla insanları çevrelerinde ve dünyada olup bitenlere ve müştereklerine karşı sorumlu hissetmeye ve sürdürülebilir bir yaşam için harekete geçmeye teşvik ediyoruz.

Çevre Farkındalığı altında yürüttüğümüz çalışmalarımız:

 • Öğrenme Merkezi
 • Sürdürülebilirlik ve Çevre Farkındalığı Semineri
  başlıklarıyla gerçekleşiyor.

Kurulduğumuz günden bu yana ihtiyaç sahibi bireylerin onurlu bir yaşam sürebilmesi için güçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Geçim kaynakları çalışmaları ile bireylerin, dolayısıyla da toplumun direncini artırmayı ve çevre dostu istihdamı teşvik etmeyi hedefliyoruz. Farklı illerdeki merkezlerimizde açtığımız atölyelerde yerel halkın katılımıyla takı, aksesuar, tekstil ürünleri ve ayakkabı gibi ürünler yapıyoruz. Üretilen ürünler, uzman tasarımcıların danışmanlığıyla geliştiriliyor ve atölyelerin bulunduğu bölgelerdeki eğilim ve taleplere göre şekilleniyor. Ayrıca İstihdam garantili iş gücü yetiştirme ve kendi işini kuracaklara yönelik eğitimler düzenliyoruz. Çalışmalarımızda staj ve işbaşı gibi eğitim imkanları sunuyoruz. Koruma programı altında kişilerin kendilerini ve çevrelerini değerlendirebilmelerine olanak sağlayacak bilgiyi ve güvenli alanları sağlamayı hedefliyoruz. Sosyal uyum projeleri ile farklı topluluklar arasında köprü oluşturacak çalışmalar yapıyoruz.

Yoksullukla Mücadele altında yürüttüğümüz çalışmalarımız:

 • Gelir Kaynağı ve İstihdam Yaratma Çalışmaları
 • Mesleki Eğitim ve Danışmanlık
 • Koruma ve Sosyal Uyum Çalışmaları
  başlıklarıyla gerçekleşiyor.

Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin yaşam boyu öğrenme ve eğitime erişim hakkı olduğuna inanıyoruz. Eğitime erişimde fırsat eşitliği sunmayı amaçlayarak; çocuk, genç ve yetişkin dostu eğitim programları hazırlıyoruz. Eğitimlerimiz katılımcı odaklı ve gönüllülüğe dayalı olup ders veya seminerlerden farklı olarak, öğrenmeye hevesli olanlar için bir öğrenme ortamı yaratmak üzerine kurulu. Kişilerin kendini ifade edebildiği güvenli alanlarda, akran iletişimini artıran ve katılımcıların yaşam becerilerini geliştiren eğitimler sunuyoruz.

Yaşam Boyu Öğrenme altında çalışmalarımız:

 • Yaygın Eğitim
 • Tematik Atölye Çalışmaları
 • Kapasite Geliştirme Çalışmaları
  başlıklarıyla gerçekleşiyor.

Termiksiz Gelecek kampanyası; 2015 yılında Yuva Derneği tarafından başlatıldı ve o zamandan beri özellikle kömürlü termik santrallerle mücadelede etkili bir araç olarak hayata geçirilmeye devam etmekte.

YUVA ise 2010 yılında Türkiye’de ve dünyada yaşanan çevresel sorunlar ile yoksulluk ve eğitim gibi sosyal meselelere bütüncül ve sürdürülebilir çözümler üretmek için kuruldu. Amacı; tüm canlılar için sürdürülebilir bir yaşamı mümkün kılabilmek. Bu amaç doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları üç başlık altında topluyor; çevre farkındalığı, yoksullukla mücadele ve yaşam boyu öğrenme. Çevre farkındalığı başlığı altında yaşam boyu öğrenme başlığını da destekleyebilecek şekilde eğitim ve savunuculuk çalışmaları yapıyor.

Termiksiz Gelecek kampanyasını YUVA’nın savunuculuk çalışmaları kapsamında yürütüyor, kampanya ile termiksiz bir geleceğin mümkün olması için;

 • Farkındalık arttırmak
 • Güncel ve doğru bilgi paylaşmak hedefleri
  doğrultusunda hareket ediyoruz

“YUVA’nın modeli bütüncüldür, sürdürülebilir bir yaşamı mümkün kılabilmek için farklı konular bir arada ele alınır. Böylece sorunlara hem doğa hem de insan açısından yaklaşarak bütüncül bir değişim önerilir. Ve YUVA önerdiği değişimi bugün, gençlerle ve yetişkinlerle gerçekleştirir.”