Fosil Yakıttan Çıkış Stratejisi adlı rapor, mevcut kömür, petrol ve gaz üretiminin dünyayı Paris iklim hedeflerini aşma yoluna soktuğunu tespit ediyor. Rapor, küresel yenilenebilir enerji potansiyelini analiz ediyor ve dünyanın her yerinde, küresel ısınmayı 1,5ºC’nin altında tutmak ve herkese güvenilir enerji erişimi sağlamak için yenilenebilir enerjinin fosil yakıtların yerini alabileceğini ortaya koyuyor.

Sydney Teknoloji Üniversitesi, Sürdürülebilir Gelecekler Enstitüsü’nden Dr Sven Teske ve Dr Sarah Niklas tarafından yapılan yeni analize göre, dünya fosil yakıtlardan rahatça geçişi sağlamak ve aynı zamanda herkes için enerji erişimini genişletmek için fazlasıyla yenilenebilir enerji potansiyeline zaten sahip.

 Fosil Yakıttan Çıkış Stratejisi, ayrıntılı modelleme yoluyla, bugünden itibaren yeni fosil yakıt projeleri inşa edilmese bile, mevcut projelerden kaynaklanan karbon emisyonlarının Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşma rotasında kalmak için hala çok yüksek olduğunu açıkça gösteriyor. 

Rapordaki modelleme, dünyanın 2030 yılına kadar 1.5ºC iklim hedefi altında karşılayabileceğinden çok daha fazla fosil yakıt üreteceğini ve 2030’da 1.5ºC ile uyumlu olandan %66 daha fazla emisyona yol açacağını gösteriyor. Bu nedenle, dünyanın yenilenebilir enerji üretimini artırırken mevcut kömür madenlerini ve petrol ve gaz kuyularını aktif olarak kapatması gerekiyor.

 Rapor, bu geçişin sadece gerekli değil, tamamen uygulanabilir olduğunu gösteriyor. Dünyanın daha fazla fosil yakıta ihtiyacı yok. Aslında, tüm bölgeler, mevcut teknolojileri kullanan herkese enerji erişimi sağlamak için yeterli yenilenebilir enerjiye sahip.

 Fosil Yakıttan Çıkış Stratejisi raporu, yenilenebilir enerjiyi ölçeklendirerek, fosil yakıtların kademeli olarak kullanımdan kaldırılması ve elektrik erişiminin gereken hızda artırılması gibi birbirine bağlı iki zorluğun aynı anda üstesinden gelmenin mümkün olduğunu gösteriyor.

Raporun ana bulguları şunları içeriyor:

  • Fosil yakıt üretiminin genişlemesi bir gecede sona erse bile, mevcut kömür madenlerinde ve petrol ve gaz kuyularında 1,5°C’lik bir ısınma artışı içerisinde kalamayacak kadar çok miktarda fosil yakıt halihazırda üretim aşamasındadır.
  • Isınmayı 1.5ºC’lik ısınma hedefinin altında tutmak için, hem fosil yakıt üretiminin genişlemesine son verilmeli, hem de mevcut üretimin aşamalı olarak durdurulması gerekmektedir.
  • Dünya, yeryüzündeki her insanın enerji talebini karşılayacak kadar hızla artırılabilecek, yeterli yenilenebilir enerji kaynaklarına sahiptir.
  • 2030 yılına kadar herhangi bir yeni kömür, petrol veya gaz projesi olmasa bile, 1,5°C’lik hedefine göre tüm dünyada %35 daha fazla petrol ve %69 daha fazla kömür üretilecek.
  • Dünyadaki her kıta, nüfusuna %100 yenilenebilir enerji erişimi sağlamak için yeterli yenilenebilir enerji potansiyeline sahiptir.
  • Yenilenebilir kaynakların maliyeti düştükçe, teknik potansiyelin yanı sıra ekonomik potansiyeli de arttı. Çevre koruma önlemleri, arazi kısıtlamaları ve teknik fizibilite dikkate alındığında bile, güneş ve rüzgâr enerjisi dünyaya 50 kattan fazla güç sağlayabilir.

Fosil yakıt sektörünü genişletmeye devam etmek, yıkıcı iklim ve insani sonuçlarla birlikte, daha fazla altyapının atıl varlık haline gelmesini kaçınılmaz kılacaktır.

Raporun tamamı için tıklayın.