Adana’nın Yumurtalık ilçesi Sugözü mevkiinde inşaatı devam eden Hunutlu termik santraline karşı ÇED davası 29 Kasım Pazartesi saat 14:00’te Adana İdare Mahkemesi’nde görülecek.  Davanın konusu, santral yapımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edilen 2014 yılındaki Nihai ÇED raporunda öngörülen baca sisteminin, daha sonra soğutma kulesi ile değiştirilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, yeni ÇED hazırlanması ve bu rapor hazırlanana kadar inşaatın durdurulması talebini içeriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşaat devam ederken, enerji şirketinin yaptığı bu değişikliği çevreye etkisini değerlendirmeden kabul etmiş bulunuyor. 

Hunutlu termik santrali, kurulduğu verimli toprakların narenciye ve pamuk tarımına kapanmasına, aynı zamanda bölgede biyolojik çeşitliliğin de tehlikeye girmesine sebebiyet verecek.

Santral yeşil deniz kaplumbağasının yüzyıllardır Akdeniz’de yuva bildiği, Sugözü kumsalı tehdit ediyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından “tehlike altında” olarak tanımlanan bu türün korunması için, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Bern Sözleşmesi gibi ülkeler üstü belgelere, Türkiye de taraf. Hunutlu projesi, bu sözleşmeleri ihlal ediyor.

Bölgede aynı zamanda 2019 yılında 30 yaş üstü her 5 ölümden 1’ine hava kirliliğinin sebep olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca, Yumurtalık ilçesindeki kanser vakalarının 2009-2014 arasında 11 kat artış gösterdiği belirtiliyor.

Paris Anlaşması’na taraf olan Türkiye’nin atması gereken ilk adım kömürden çıkmak. Sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan yeni araştırmalar, 2030’a kadar bunun mümkün olabildiğini ortaya koyuyor. Elektrik sektörünün fosilden, özellikle kömürden arınması mümkün!

Kampanya hakkında daha fazla bilgi için: adanayatemizhava.org