Almanya’nın yetersiz bulunan 2038 kömür çıkış planı, yerel yönetimleri ve şirketleri harekete geçmek zorunda bıraktı. Son olarak Hannover şehri planlanandan daha hızlı bir kömür çıkış planı açıkladı. Bir belediye kuruluşu olan Enercity, Stöcken kombine ısı ve kömürlü termik santralini planlanandan dört yıl önce, yani 2026’da devreden çıkaracak ve ilk ünite 2024’te devre dışı kalacak. 

Europe Beyond Coal Germany kampanyacısı Fabian Hübner, “Hannover’deki Stöcken kömür santralinin kapatılması, Almanya’nın kömür çıkışının son derece yavaş ve gerçeğe uygun olmadığının bir kez daha altını çiziyor” dedi. “Yeni Alman hükümeti yönetimi devraldığında, ilk sorumluluğu ulusal kömürden çıkışını 2030’a getirmek, Almanya’nın iklim eylemi konusundaki itibarını geri kazanmak ve topluluklara ve belediyelere bu konuda garanti vermek olmalıdır.”

Almanya, yasalaştırdığı kömürden çıkış planıyla 2038’de kömürden çıkmayı hedefleyerek, BM Paris İklim Anlaşması ile uyumlu olmayan bir planı kabul eden tek Avrupa ülkesi. Bununla birlikte, bu ayın sonunda gerçekleşecek seçimlerden sonra göreve gelecek olan hükümet aşamalı çıkış planını 2030’a çekmek konusunda yoğun baskı baskı altında olacak. Ülkenin yüksek anayasa mahkemesi Almanya’nın iklim koruma önlemlerinin yetersiz olduğuna ve güçlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Diğer yandan Yeşiller Partisi de kömürden çıkış planını öne çekmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Kaynak: Europe Beyond Coal