Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından yayımlanan yeni rapora göre eğer ülkeler sera gazı emisyonlarını azaltmaya dair verdikleri taahhütleri yerine getirirse 2030 yılında emisyon seivyesi 2019 senesinden ancak %7 daha az olacak.

NDC’lerin Durumu: 2022 isimli rapor bu bağlamda ülkelerin verdikleri sözlerin yetersizliğine vurgu yaparak taahhütlerin asgari %43 oranında artırılması gerektiğini ileri sürüyor.

Bununla beraber ülkeler emisyon oranlarını azaltma hedeflerini de yıllara göre artırıyorlar. Örneğin 2015’te verilen ilk taahhütlere göre günümüzde verilen sözler daha büyük miktarda emisyonun azaltılmasını zorunlu kılıyor. Lakin yine de hedefler dünyanın iklim krizine cevap üretmek konusunda etkili olamıyor. Öyle ki rapor da iyileşme hızının bu seviyede devam etmesinin dünyanın tüm hedeflerini kaçırmasına sebep olacağını dile getiriyor.

Rapor hakkında genel bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.