CAN Europe, ‘Kömüre Dayalı İstihdam ve Ekonomi’ isimli yeni raporunu yayımladı. Raporda, Türkiye’de kömür madenciliği ve kömürlü termik santrale dayalı istihdamın ve ekonominin analizi yapılıyor.

Çalışmada ayrıca kömürlü termik santrallerde ve kömür madenlerinde çalışan sayıları, kömüre dayalı toplam ekonominin tüm Türkiye ekonomisindeki yeri, çalışan sayılarında ve çalışan profilindeki değişim, işçi haklarında ve iş güvenliği koşullarındaki değişim, istihdam yaratma kapasitesi açısından kömür madenciliğinin yerel ekonomilerdeki yeri gibi konular ele alınıyor.
Rapordan öne çıkan bazı konular ise şöyle;

  • Kömür ve linyit madenciliğinde istihdam yıllar içerisinde düşmüş, 2018’deki 35.019 seviyelerine gelmiştir. 2008-2019 yılları arası toplam zorunlu sigortalı sayısında yaklaşık %26 düşüş yaşanmıştır. Kömür ve linyit çıkartılması faaliyet grubunun toplam istihdam içerisindeki payı ise %0,12 oranındadır.
  • Bu istihdam içerisinde büyük oranda erkek çalışanlar yer almakta, kadın istihdamı hiçbir yıl içerisinde 600’ü geçmemektedir. Kömür ve linyit madenciliğinde en fazla istihdamı (sigortalı sayısını) barındıran iller Manisa ve Zonguldak’tır.
  • Kömürün katma değeri yıllar içerisinde azalmaktadır. Kömür ve linyit madenciliğinin katma değerinin GSYH içindeki payı 2000’lerin başındaki %0,14 oranından 2018’de %0,08’e gerilemiştir.
  • Kömür üretimi yıllar içerisinde ciddi oranda azalış göstermiştir. 2005 ve 2019 yılları arasında kömür üretimi neredeyse %50 oranında azalmıştır. Linyit ise en düşük üretimi 2015 yılında gerçekleştirirken, 2005-2019 yılları arasında üretim artmıştır.
  • 2008 yılında iş kazası sayısı 5.728 iken 2014 yılında 10.026 olarak gerçekleşmiştir. Sonraki yıllarda da ciddi iş kazası sayıları raporlanmıştır. 2008-2019 arasında iş yeri sayısı azalırken (-%12) iş kazası sayısı artmıştır (+%57). İş kazaları nedeniyle istihdam başına iş göremezlik süresi, toplam hastalık olay sayısı ve hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik süresinde de artış olmuştur.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.