CAN Europe ve Climate Analytics işbirliğiyle hazırlanan rapor Avrupa’nın net sıfır emisyon hedefine on yıl erken ulaşabileceğini ileri sürüyor. Çalışma, sıcaklık artışını 1.5°C ile sınırlamak için, AB’nin emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerininde (arazi kullanımı ve dahil) %66 ila %77 arasında azaltmayı hedeflemesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Zira rapora göre AB, enerji geçişinin temel taşı olarak rüzgar ve güneş ile önümüzdeki on yıllarda yenilenebilir enerjiyi hızla yükseltirse,  daha yüksek hedeflere ulaşmak teknik ve ekonomik olarak işten bile değil.

Ayrıca rapor, Avrupa’da ek elektrik iletim altyapısının konuşlandırılmasının, sıfır karbonlu bir enerji sistemini önemli ölçüde daha düşük maliyetlerle gerçekleştirebileceğini de gösteriyor. Bunun yanında çalışma aslında şu anda kurulu olandan yalnızca yaklaşık %25 daha fazla iletim kapasitesi ile bunun gerçekleştirilebileceğini öne sürüyor.

Çalışma AB’de 2050 hedeflerine 2040’da ulaşılması için dört aşamalı bir geçiş planı etrafında hareket edilmesini öneriyor.

  1. Kömürün 2030 yılına kadar elektrik üretiminden ve 2030’ların ortalarında fosil gazdan aşamalı olarak kaldırılması.
  2. 2030’ların ortalarında %100 fosilsiz elektriğe geçiş yapılması
  3. En geç 2050 yılına kadar %100 yenilenebilir elektriğe geçiş yapılması
  4. Elektrik üretimi 2050’ye kadar ikiye katlanması