IPSOS tarafından Dünya Ekonomik Forumu için dünyada iklim değişikliğinin nasıl algılandığını anlamak adına geniş çaplı bir anket çalışması yürütüldü. Bu yıl 22 Temmuz – 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında 75 yaş altı 23.507 yetişkin arasında gerçekleştirilen 34 ülkeyi kapsayan araştırma dramatik sonuçlar barındırıyor.

Örneğin ankete katılanların yarısından fazlası (%56), iklim değişikliğinin yaşadıkları bölgede zaten ciddi bir etkisi olduğunu dile getiriyor. Ayrıca her on kişinin yedisi (%71), iklim değişikliğinin önümüzdeki 10 yıl içinde bölgelerinde ciddi bir etkisi olacağını tahmin ediyor; buna ek olarak katılımcıların üçte biri (%35) önümüzdeki 25 yıl içinde iklim değişikliği nedeniyle evlerinden ayrılmayı bekliyor.

Ankete katılanların yaşadıkları bölgede iklim değişikliği etkisini ‘çok veya biraz şiddetli’ olarak tanımlayanların oranı İsveç’te %25 iken Meksika’da bu sayı %75’e çıkıyor. Bununla beraber 10 ülkede, anketi yanıtlayanların en az beşte dördü önümüzdeki on yıl içinde “çok şiddetli” veya “biraz şiddetli” etkiler bekliyor. Listenin başında Portekiz (%88), Meksika, Macaristan (%86), Türkiye, Şili (%85), Güney Kore, İspanya (%83), İtalya (%81), Fransa ve Romanya (%80) var. Önümüzdeki 10 yılda şiddetli iklim etkilerine ilişkin beklentilerin en düşük olduğu ülkelerse Malezya (%52), Çin (%55), İsveç, (%56), Tayland (%57) ve Suudi Arabistan (%60).

Ankete katılan 34 ülkede yaklaşık her üç kişiden biri (%35), önümüzdeki çeyrek yüzyılda iklim değişikliği nedeniyle kendilerinin veya ailelerinin evlerini terk etme olasılığının yüksek olduğunu söylüyor. Hindistan’ın %65’i, Türkiye’nin %64’ü ise iklim değişikliği nedeniyle yerinden edilebileceklerini düşünüyor. Ancak, Malezya (%49), Brezilya (%49), İspanya (%46) ve Güney Afrika’da (%45) ankete katılanların neredeyse yarısı da bu kaygıları paylaştı. Buna karşılık İsveç’te (%17), Arjantin’de (%21), Hollanda’da (%21) ve Polonya’da (%23) dört kişiden birinden daha azı evlerini terk etmek zorunda kalacaklarını düşünüyor.

Konuyla ilgili olarak Dünya Ekonomik Forumu Doğa ve İklim Merkezi Başkanı Gim Huay Neo, “İklim krizi yaşıyoruz. Anket sonuçları, dünyanın dört bir yanında insanların etkilerini bugünden hissettiklerini ve yarın gelecekleri için korktuklarını doğruluyor” diyor. Neo’ya göre “Kriz herkesi etkiliyor. iklim değişikliğine uyum sağlamak ve aynı zamanda daha sağlıklı, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir gezegene yönelik eylemleri hızlandırmak ve ölçeklendirmek için birlikte çalışmak zorundayız. Birlikte çözümler yaratmamız ve bu krize etkin bir şekilde yanıt vermemiz gerekiyor.”