İngiltere, ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa ve İtalya’nın oluşturduğu G7 grubu, denizaşırı fosil yakıt finansmanını aşamalı olarak durdurmaya başlamayı ve 1.5 derece hedefini görünürde tutmak için kömür enerjisine verilen desteği sona erdirmeyi kabul etti.

İki günlük sanal bir toplantının ardından, söz konusu ülkelerin iklim ve çevre bakanları, Paris Anlaşması’nın zorlu hedefini iklim eylemi için kriter olarak belirlemeyi kabul etti. Cuma günü yayımlanan bir bildiride, bakanlar, “Kömüre yapılan yatırımların şimdi durması gerektiğini” belirterek, “2021 sonuna kadar uluslararası termik kömür üretimine yönelik yeni doğrudan hükümet desteğine kesinlikle son” vermeyi taahhüt ettiler.

COP26 Başkanı Alok Sharma, “Bu taahhüdün dünyaya kömürün çıkış yolunda olduğuna dair net bir sinyal gönderdiğine inanıyorum” dedi.

Bakanlar ayrıca, denizaşırı karbon yoğun fosil yakıt projelerine yönelik doğrudan hükümet desteğini, “her ülkenin takdirine bağlı olarak sınırlı durumlar dışında” ve “1,5 derece hedefini ulaşılabilecek bir yerde tutacak” bir şekilde aşamalı olarak kaldırmayı kabul ettiler.

ABD’nin iklim değişikliği özel elçisi John Kerry, G7 ülkelerinin ilk kez “birleştiğini ve 1.5 derece ile ilgili bir basın açıklaması yaptığını” söyledi.

Kömür finansmanını sona erdirme yaklaşımına başlangıçta direnen Japonya, Asya’da kömürden uzaklaşmanın hızlandığına dair güçlü bir sinyal göndererek büyük ekonomiler grubuyla birlikte hareket etti. Hareket, Çin’i denizaşırı kömür projelerinin son büyük fon sağlayıcısı olarak tek başına bıraktı.

Kömür finansmanını sona erdirme konusundaki atılım, Uluslararası Enerji Ajansı’nın küresel enerji sektörünün 2050 itibarıyla net sıfır emisyona ulaşması için yeni petrol yatırımlarının yanı sıra kömür enerjisine yönelik yatırımların da bu yıl sona ermesi gerektiğini tespit etmesinden sadece günler sonra gerçekleşti.

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze düzenlediği basın toplantısında, “Hiçbirimiz dünyada yeni kömürlü termik santralların inşa edilmesini ve bu tür projeleri artık finanse etmek istemiyoruz” dedi.

Hükümetler, “2030’larda çok büyük ölçüde karbondan arındırılmış enerji sistemlerinde” emisyonları azaltmak için çalışmayı taahhüt ettiler, ancak metan gazına “sınırlı bir şekilde temiz enerji geçişi sırasında hâlâ ihtiyaç duyulabileceğini” eklediler.

İngiltere, ABD ve Almanya’da belirsizlik

Sanal toplantının ardından düzenledikleri basın toplantısında ne İngiltere, ne ABD ne de Almanya petrol ve metan gazı alanında yeni yatırımlar yapmayı açıkça reddetmedi. İngiltere, kısa süre önce Kuzey Denizi’nde yeni bir petrol ve gaz ruhsatına yeşil ışık yaktı. Kanada’da fosil yakıt çalışmalarının genişlemesi, 2015’te Paris Anlaşması’nın imzalanmasından bu yana emisyonların artmasına neden oldu.

Bu yılın başlarında, BM Genel Sekreteri António Guterres, önümüzdeki ay İngiltere, Cornwall’da yapılacak liderler zirvesinde G7 ülkelerini iklim finansmanı taahhütlerini ikiye katlamaya çağırmıştı. Şimdiye kadar sadece İngiltere ve ABD bunu taahhüt etti.

Kaynak: İklim Haber