Muğla’nın Milas ve Yatağan ilçelerinde yaşayan insanlar, 40 yıldır Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santrallerinin ve kömür madenlerinin yıkıcı etkileri altında yaşıyor. Şimdi de elde kalan son doğal alan Akbelen Ormanı ağaçları, çalıları, kuşları, kekik ve mantarları ile birlikte yeni bir kömür madeni tehdidiyle karşı karşıya!  

25 yıl daha uzatılmak isteniyor

Aslında çoktan emekliye ayrılması gerekirken 2014 yılında özelleştirilen termik santrallerin ve kömür madenlerinin ömrü, şimdi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) bile yapılmadan, 25 yıl daha uzatılmak isteniyor. 

Yıllardır hayatta kalma mücadelesi veriliyor

40 yıldır çok sayıda köyü yutan, 15 kilometre boyunca kesintisiz uzanan kömür madeni en son İkizköy’e dayandı. Milas İkizköy halkı, Yeniköy-İkizköy Linyit Sahası’nın hemen dibinde; Yeniköy Termik Santrali’ne 7 kilometre mesafede yıllardır hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Son 2 yıldır da, kömür madenini genişletmek için Akbelen Ormanı ile son kalan zeytinlikler, tarım alanları yok edilmek isteniyor. Buralar da kömüre kurban edilirse evsiz, topraksız, işsiz kalan İkizköylüler binlerce Muğla köylüsü gibi köyü bırakıp kente göçmek zorunda kalacak. 

İkizköylüler doğayı, yaşam alanlarını kömüre feda etmek ve hayatlarından bir 25 yıl daha vermek istemiyor.

Bölge halkı şunları talep ediyor:

  • Madenin tozunu İkizköy’den uzak tutan, temiz hava, su, gıda sağlayan, başta koruma altındaki kuşlar olmak üzere pek çok hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan, yaşlı ve doğal bir kızılçam ormanı olan 740 dönümlük Akbelen Ormanının kesimi hemen durdurulmalı,
  • Akbelen Ormanı alanında maden işletme izni veren, 18.11.2020 tarihli Tarım ve Orman Bakanı imzalı olur kararının iptal edilmeli,
  • Akbelen Ormanı’nı da içine alan 86541 no’lu ruhsat alanı içindeki maden sahası genişletme projesinin mevzuat gereği, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerin kapasite artırımı projesi, bölgedeki diğer kömür ocakları ve Yatağan Termik Santrali, diğer madencilik ve endüstriyel tarım gibi faaliyetler ile birlikte toplam (kümülatif) etkilerini ele alacak şekilde Bütünleşik Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi tutulmalı,
  • Santral ve madenlerin ömürlerinin uzatılması planlarının halkla istişare edilmeli.