Geçtiğimiz günlerde yayımlanan IPCC raporuna göre Akdeniz’de iklim daha sıcak ve kurak olacak.

Raporun bölgesel değerlendirmelerinde Akdeniz bölgesi için ortalama sıcaklıklarda artış, ortalama yağışlarda azalma ve kuraklık bekleniyor. Kıyı bölgelerde ise daha fazla erozyon ve sel olması bekleniyor. Rapor, yangın çıkmasına uygun koşulların artacağını belirterek orman yangınlarında da artış öngörüyor.

Akdeniz bölgesi her ne kadar iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en şiddetli hisseden bölgelerden biri olarak öne çıksa da rapor günümüzde iklim değişikliğinin sonuçlarından etkilenmeyen hiçbir bölgenin kalmadığını ortaya koyuyor. Küresel ısınmanın felaket sınırına beklenenden hızlı yaklaştığını ve gezegen için kritik eşik olan 1,5 derece eşiğine önümüzdeki 20 yıl içinde ulaşılacağını belirten rapor hepimizi bir kez daha uyarıyor.

Rapor çıktıları geleceğimizin CO2 ve diğer seragazı emisyonlarının hızla kesilmesine bağlı olduğu konusunda uyarırken, başta fosil yakıt kullanımı kaynaklı emisyonların acilen kontrol altına alınmaması durumunda gezegen için kasvetli bir resim çiziyor.

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen rapor “iddialı emisyon azaltımlarının insan kaynaklı iklim değişikliği üzerinden ani ve sürekli etkileri olduğu” için hızlı ve kararlı bir şekilde hareket edilmesi durumunda gelecek için hala umut olduğunu belirtiyor.

Kaynak: İklim Haber