Uluslararası Enerji Ajansı’nın başındaki isim Fatih Birol kömürden çıkış ve yeşil dönüşüm üzerine bazı açıklamalarda bulundu. Özellikle küresel ölçekte dünyanın bazı bölgelerinde kömüre olan bağımlılığın altını çizen Birol, bu durumun küresel bir yeşil dönüşümü engellediğini söyledi. Kömürden çıkışın küresel anlamda birinci öncelik olmasını gerektiğinin altını çizdi.

Çin’in enerji sisteminde kömür önemli bir yer tutuyor. Üstelik yeni kömürlü termik santraller kurmak için planlar da sırada bekliyor. Halihazırda Çin’de 1077 santral bulunuyor. Benzer bir durum Hindistan için de geçerli. Son yıllarda yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji miktarı artış gösterse de, fosil yakıt kullanımıyla ilgili herhangi bir azalma belirtisi gözükmüyor.

Çin’in geçtiğimiz yılki sera gazı salımları, 2009 yılındaki seviyelerin üzerine çıktı. Bu durum koronavirüs pandemisinin getirdiği iyileşme ve yeşil bir yola girme umutlarını da yok ediyor. 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) başkanı ve aynı zamanda dünyanın önde gelen enerji ekonomistlerinden Fatih Birol: Verilerimiz gösteriyor ki 2020 yılının ikinci yarısında Çin’in salımlarında ciddi bir sıçrama meydana geldi. Nisan ayından bu yana, aylık salım miktarları 2019 yılının aynı dönemine oranla sürekli bir artış gösterdi. Bu durum 2020’in ilk üç ayında pandemi nedeniyle yaşanan büyük düşüşe rağmen, 2019 yılındaki miktarların yakalanmış olduğu anlamına geliyor. 

Kömürden çıkış küresel öncelik olmalı

Kömüre olan bağımlılığın Çin’e özgü bir durum olmadığını söyleyen Birol, birçok ülkenin kömürü ucuz ve yerli bir enerji kaynağı olarak gördüğünü ve daha da önemlisi kömürün hala çok büyük bir istihdam kaynağı olduğunu vurguladı. Hindistan’da yarım milyon insanın kömür madenlerinde ve daha da fazlasının kömürle doğrudan bağlantılı işlerde çalıştığını söyledi. 

Küresel ölçekte güneş ve rüzgarın hala en ucuz enerji kaynakları olduğunun altını çizen Birol: “Pandeminin yarattığı yeşil dönüşüm fırsatını yakalamak için hala geç değil. Dünya’nın en büyük salımlarını yapan Çin ve ABD’nin önümüzdeki birkaç ay izleyeceği politikalar büyük önem taşıyor…Sıfır salım hedeflerine ulaşmak istiyorsak küresel ölçekte kömürü kapı dışarı etmeliyiz.”

Kaynak: The Guardian