Raporda önemli bir yapay sulak alan olan Nallıhan Kuş Cenneti’ne en fazla su girdisini sağlayan Sarıyar Barajındaki kirlilik durumu araştırıldı.


Çayırhan Termik Santrali Sarıyar Barajının hemen yakınında bulunuyor. Tesis soğutma suyu ihtiyacını bu barajdan sağlıyor. Saldığı gazlarla havayı kirleten tesisin atık suyuyla suyu kirletme ihtimali yüksek.

Bu nedenle su analizi yaptırılmıştır. Su analizleri “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği”ne göre değerlendirilmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre gölün suyunda kimyasal oksijen ihtiyacı hem de biyolojik oksijen ihtiyacı normal değerlerden daha yüksek çıkmıştır. Yani gölde organik kirlilik düzeyi yüksektir.

Organik kirliliği yüksek su şimdiye kadar 191 kuş türünün görüldüğü Nallıhan Kuş Cenneti’ne ulaşıyor.

Sonuçlara göre Çayırhan Termik Santrali Kuş Cenneti için bir risk, insan ise tehdittir. Çünkü organik kirliliğin temel sebepleri olarak insan ve doğa gösterilmektedir.

Ayrıca İDPAD’ın Haziran ayında yayımladığı raporda tesisin vahşi depolama yaptığını ortaya koyulmuştu.  Ama tesis 12 Kasım 2021 tarihinde yeniden özelleştirme programına alınmıştır.

Risklerden kurtulmak için kömürden çıkış şart. 

Tehdidi azaltmak için ise kontrol ve denetim şart.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.