Madde 50 reddedildi, Havayı Kirletme İzni Verilmedi

2019 yılının Şubat ayında özelleştirilen kömürlü termik santrallerin çevre mevzuatından dördüncü kez muaf tutulmasının uzatılması meclis gündemine gelmiş, 14 Şubat’ta meclisteki tüm partilerin ortak kararıyla yasal düzenleme geri çekilmişti. Kasım 2019’da Plan Bütçe Komisyonu’ndan geçen yeni tasarıyla, aynı yasal düzenleme tekrar TBMM’nin gündemine geldi. En az 15 adet kömürlü termik santrale 4. kez havayı kirletme izni verilmek istenen ve 2022 Haziran ayına kadar havayı kirletme iznini şirketlere tanıyan tasarı için tekrar kollar sıvandı ve çalışmalar yapıldı. Kamuoyunun gündeminde üst sıralara yükselen konu ile ilgili süreçte madde 50 iptal edildi. Ocak ayı itibariyle filtresi olmayan beş santral kapatıldı. Madde 50 süreci halkın katılımının mümkün kılındığı ve kamuoyu bilincinin arttığı şekilde gelişmiş, sağlığımızı tehdit eden santrallere güçlü şekilde itiraz edilmişti. Bu itirazların neticesinde 15 Kömürlü Termik Santrale filtresiz çalışma hakkı tanıyan yasa teklifi TBMM’nin onayından geçmesine rağmen Cumhurbaşkanı tarafından veto edildi, ardından mecliste tekrar görüşülen madde bu kez reddedildi. Böylece soluduğumuz havayı hiçbir çevre yatırımı yapmadan kirleten kömürlü termik santrallerin sağlığımızı daha fazla tehdit etmesine izin verilmedi.