Birleşmiş Milletler, Paris Anlaşması’na taraf olan ülkelerin ortaya koydukları iklim eylem planlarındaki ilerlemeyi inceleyen bir rapor yayınladı. Buna göre hedefler bütüncül olarak ele alındığında, sera gazı salımlarındaki azaltım oranı 2030 yılına kadar 2010 seviyelerine kıyasla yalnızca %1 oranında gerçekleşecek.

Raporda, 2020’nin sonunda BM’ye sunulan 48 ulusal emisyon azaltım planının bir değerlendirmesi yapıldı. 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği’nin bir blok olarak sayıldığı, toplamda 75 taraf ülkeyi kapsayan planlar, küresel sera gazı emisyonlarının ortalama %30’una karşılık geliyor. Raporda yapılan değerlendirmeye göre, çoğu ülke giderek artan iklim hedeflerine sahipken, bu hedeflerin birleşik etkisi, 2030 yılına kadar 2010 seviyelerine kıyasla emisyonlarda yalnızca %1’lik bir azaltım olacağını gösteriyor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, 1.5 derecelik sıcaklık hedefini karşılamak için emisyon azaltım oranının yaklaşık %45 daha düşük ve 2 derecelik ısınmadan kaçınmak için ise %25 olması gerektiği konusunda uyarıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 2021’in, küresel iklim acil durumuyla yüzleşmek için kritik bir yıl olduğunu hatırlatırken, küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlamak için, küresel emisyonun 2030 yılına kadar 2010 seviyelerine göre % 45 oranında azaltılması gerektiğini vurguladı.

Guterres: “UNFCCC’nin ara raporu, gezegenimiz için kırmızı alarm niteliğindedir. Hükümetlerin, iklim değişikliğini 1,5 dereceyle sınırlamak ve Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyulan iddialı politikalara hiçbir şekilde yakın olmadığını gösteriyor” derken en büyük emisyonlara sebep olan ülkelerin, Glasgow’da Kasım ayında gerçekleşecek BM İklim Konferansı’ndan çok önce Ulusal Katkı Beyanları’nda (NDC) 2030 için çok daha iddialı emisyon azaltım hedefleri koyması gerektiğini ifade etti. “Uzun vadeli taahhütler, insanların ve gezegenin çaresizce ihtiyaç duyduğu on yıllık dönüşümü başlatmak için acil eylemlerle eşleştirilmelidir.”

Rapor, Kasım’da Glasgow’da yapılacak olan COP26 BM İklim Zirvesi’nden önce, NDC olarak bilinen iklim eylem planlarının ilerlemesini ölçmek için Paris Anlaşması Tarafları tarafından talep edilmişti.

Kaynaklar: The Guardian, İklim Haber, UNFCCC