Nature Communications’da yeni yayınlanan bir makale, Shell, BP, Equinor ve Uluslararası Enerji Ajansı’ndan (IEA) tarafından hazırlanan, önde gelen altı emisyon azaltım senaryosunun, bu yüzyılda sıcaklık artışını sınırlamak olan Paris Anlaşması’nın 1,5C hedefi ile ne kadar uyumlu olduğunu inceliyor.

Bu senaryoların tümü, petrol ve gaz endüstrisi tarafından, fosil yakıtların keşif ve üretimlerini ve ayrıca temiz enerji yatırımlarının kapsamı konusunda kararlar almak için kullanıldığından oldukça öneme sahip. Bunlar aynı zamanda, petrol şirketleri tarafından genellikle “net sıfır” veya “Paris uyumlu” olarak tasvir edilir iş stratejilerinin, önde gelen bilimsel araştırmalarla uyumlu olduğunun kanıtı olarak kullanılıyor.

Ancak, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2050 Net Sıfır Senaryosu dışında hiçbir emisyon azaltım senaryosu Paris Anlaşması’nın hedefleri ile uyumlu değil.

Bir şirket veya kurum bir emisyon azaltım senaryosu oluşturduğunda, bunu nadiren bilimsel ve bağımsız değerlendirme gerektiren bir araştırma makalesi olarak yayınlar. Bağımsız olarak değerlendirilmemesine rağmen, bu “gri literatür” onu politika belgelerine dönüştürür ve yatırım kararlarını etkiler. Ancak Nature Communications makalesinin işaret ettiği gibi, sıcaklık artışı açısından sonuçları genellikle organizasyonun dışında kimse tarafından doğrulanmaz ve kendi kendine değerlendirilir; oysaki araştırma kurumları tarafından üretilen senaryolar için bu mutlak bir gerekliliktir.

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) Enerji Finansmanı Analisti Sam Reynolds, “Rapor, 1,5°C hedefiyle uyumlu olduğunu sürekli iddia eden petrol ve doğal gaz tüketimine dayanan endüstri odaklı senaryoların şüphe ile yaklaşılması gerektiğini gösteriyor. Yeni fosil yakıt projelerini haklı çıkarmak için, bu yanıltıcı senaryolara güvenen finansörler ve yatırımcılar, enerji geçiş risklerinden kaynaklanan büyük kayıplara maruz kalmaya devam edecek. Aynı zamanda, iklim değişikliğini azaltmaya yardımcı olacak daha karlı yeşil yatırım fırsatlarını da kaçırabilirler. Paris Anlaşması’nın hedefleriyle uyumlu olmayan yatırım kararları sadece iklim için değil, aynı zamanda ticaret için de kötü” diyor.

Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.