termiksizgelecek.org acildi

Termiksiz Gelecek Kampanyası kapsamında, 2015 yılından bu yana, iklim değişikliğinin ana etmenlerinden biri olan kömürlü termik santrallere karşı tüm canlılar için yaşam hakkını savunmayı amaçlayan çalışmalar yürütüyoruz. Yerel mücadelelerin deneyim ve bilgi paylaşımı yoluyla desteklenmesini sağlayarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Termiksiz Gelecek ile kömürün zararları ve iklim değişikliğine dair kamuoyu ve farkındalık oluşturmak için sosyal medya aracılığıyla çalışmalar yapıyoruz.

Projenin amacı, kömürle çalışan enerji santrallerine karşı yerel ve ulusal mücadeleleri desteklemek için iletişim faaliyetlerini uygulamak ve saha çalışmalarını yürütmektir. Kömürle mücadele konusunda yerel mücadelelere ilişkin haberleri, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek ve yaymak, iklim değişikliğiyle mücadele aciliyetini ilan ederek ve konuyla ilgili istatistiksel verileri Termiksiz Gelecek’in sosyal medya hesaplarında paylaşılması hedeflenmektedir. Proje ile 2015 yılından bu yana kömür karşıtı yerel mücadelelerin örgütsel ve iletişim kapasitesini güçlendirmeye çalışılmaktadır. Alana dair bilimsel bilgi üretilmesine katkı sağlamak, katkı sağlayan ekiplerin içerisinde yer almak ve içeriklerin yaygınlaştırılmasına dair çalışmalar yapılmaktadır. Alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ve yerelin katılımıyla birlikte politika yapıcılara etki etmek üzere çalışmalar yürütülmektedir. Adana, Ankara, Bartın, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Konya, Muğla ve Tekirdağ’da sivil toplum kuruluşları ve yerelin katılımıyla kapasite geliştirme atölyeleri yapılmıştır. Atölye çalışmalarında fosil yakıtların; iklim değişikliği, arıcılık, ormanların ekolojik yapıları, tarım, insan sağlığı, toplumsal cinsiyet gibi konulara etkisi üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

Kampanyanın; tüm canlıların kendi habitatlarında sürdürülebilir, eşit ve adil bir çevre ile yaşayabilmelerine katkısı olması dileğiyle…

Termiksiz Gelecek web sitesinden, Facebook, Twitter Instagram hesaplarımızdan gündemi ve yapılan çalışmaları takip edebilirsiniz.