Temiz Enerji Vakfı, Temiz Enerji Haber Portalı ve KONDA Araştırma ve Danışmanlık iş birliği ile Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomi Araştırması‘nı gerçekleştirerek yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda Türk halkının çeşitli sosyolojik kesimlerindeki algı ve isteği değerlendirmeye çalıştı. Araştırma bulguları şöyle sıralabilir: 

  1. Enerjide dışa bağımlılık konusunda toplumun yüzde 64’ü çok endişeli, yüzde 15’i endişeli.
  2. Enerjide dışa bağımlı olmamamız için toplumun yüzde 71’i güneş enerjisine yönelmek gerektiğini belirtirken, rüzgâr enerjisinde bu oran yüzde 64 olarak görülüyor.
  3. Fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek için toplumun yüzde 11’i ithal fosil yakıtlar kullanılmamalı derken, yüzde 56’sı güneş enerjisi ve/veya rüzgâr enerjisi kullanılması gerektiğini belirtiyor.
  4. Toplumun yüzde 69’u kömür yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilirse faturaların azalacağını düşünüyor.
  5. Elektrik üreten güneş enerjisi sistemleri toplumun yüzde 73’ünün hanesinde bulunmuyor ama kurmak istediklerini ifade ediyorlar. En yoksul kesim arasında ise güneş enerjisi sistemi kurmak isteyenlerin oranı yüzde 81.
  6. Toplumun yarısı güneş ve rüzgâr enerjisi kullanmak için faturasında belli bir oranda artışa razı.
  7. Güneşten Türkiye’nin her bölgesinde yararlanma imkanı varken toplumdaki her 4 kişiden sadece 1’inin evinde sıcak su için güneş enerji sistemi bulunmakta.
  8. Halkın yüzde 56 gibi bir çoğunluğu apartmanlarda yaşarken, apartmanlarda güneş enerjisinden yararlanarak sıcak su ısıtma oranı sadece yüzde 15.

Raporun tamamına şuradan ulaşabilirsiniz.