Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatılan, daha sonra da Türkiye Varlık Fonu (TVF)’na devredilen Afşin C Termik Santrali’nin ÇED sürecini durdurdu. Mahkeme, “uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden” karara itiraz yolunu kapattı.

Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu tarafından yapılan açıklamaya göre, Platform’un Afşin-Elbistan’dan 25 gönüllü ile birlikte açtığı davanın bilirkişi incelemesi yapıldı. Heyet Afşin-Elbistan Ovası’na “böyle bir termik santral yapılmasında kamu yararı olmadığına” karar verdi.

Heyetin sunduğu görüşler doğrultusunda karar alan Kahramanmaraş İdari Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemenin itiraz yolu kapalı olmak üzere verdiği kararının gerekçesi şöyle:

“Söz konusu işleme dayanak teşkil eden etüt raporu ile ek etüt raporunda; büyük ova koruma alanı içinde kalan arazilere alternatif alan bulunamamasına gerekçe olarak gösterilen; ‘söz konusu alanın bulunduğu bölgede kömür madenlerinin bulunması, mevcutta iki tane (Afşin A ve B) faal santralın bulunması, sahaların çok geniş alanları kapsaması ve yatırımın birçok disiplini içinde barındırması’ gibi hususların, üzerinde bilimsel nitelikte bir inceleme yapılmasına imkan vermeyecek ölçüde genel nitelikte, yeterli inceleme ve araştırmaya dayanmayan sebepler olduğu gerekçesiyle ilgili işlemin yürütmesinin durdurulması yönünde karar verilmiş olması, nedenleri ile dava konusu çevresel etki değerlendirme kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Öte yandan, dava konusu işlemin bölgedeki bitkisel toprak ve tarımsal faaliyetler ile hava kalitesi üzerinde önemli zararlara sebep olabileceği dikkate alındığında, uygulanması halinde telafisi güç zararların oluşabileceği de açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden itiraz yolu kapalı olmak üzere, oybirliğiyle karar verildi.”

Bölgedeki termik santral gündemi devam ediyor

Yaklaşık 40 yıl önce yapılan ilk santralin ardından büyük bir çevresel maliyetle yüzleşen bölgede farklı yeni santral projelerinin yapılması tepkiyle karşılanıyor. Her ne kadar Afşin C Santrali için süreç durdurulmuş olsa da bölgenin termik santral gündemi sona ermiş değil. 

BBC Türkçe‘ye konuşan Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu Temsilcisi İbrahim Yalçın, C Santrali ile ilgili kararın, “bütün dünya kömürden uzaklaşırken” şaşırtıcı olmadığını söylüyor. Bundan sonra proje için verilen yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili Danıştay’a itiraz başvurusu yapılması bekleniyor.

C Santrali Afşin-Elbistan’daki santralin genişletilmesi için planlanan tek proje değil. Buraya Afşin D, Afşin E, Afşin G, Diler Holding tarafından Diler Elbistan ve Anadolu Enerji tarafından Anadolu Elbistan olmak üzere altı yeni termik santral daha eklenmesi için projeler üretildi.

Yalçın’ın verdiği bilgiye göre, bunlardan Afşin D, Afşin E, Afşin G projesi doğrudan bakanlık tarafından iptal edildi. Anadolu Elbistan projesinin ÇED başvurusu ise Bakanlık tarafından reddedildi.

Diler Elbistan projesi için de yürütmeyi durdurma kararı verildi. Projenin Danıştay’a giden itiraz davası 5 Nisan’da Kahramanmaraş’ta görülecek.

Bunlarla birlikte yaklaşık 40 yıldır aktif olan ve “ömrünü tamamladığı düşünülen” Afşin A Santraline iki ek ünite yapılması için halkın katılımı toplantısı önümüzdeki haftalarda yapılacak.

Kaynak: BBC Türkçe