İklim Liderleri Zirvesi’nde ABD’nin yeni iklim hedefleri açıklaması ve geçen Eylül ayından bu yana açıklanan diğer taahhütlerle, İklim Eylemi Takipçisi (Climate Action Tracker)’ın küresel ısınma tahminleri 0,2°C azaldı. Paris Anlaşması’na yönelik taahhütler ve hedefler doğrultusunda, yüzyıl sonuna kadar ısınmanın artık 2,4°C olacağı tahmin ediliyor.

 Net sıfır hedeflerini açıklayan ABD, Çin ve yine benzer iklim hedeflerini açıklayan ancak henüz bunları resmi olarak BMİDÇS’ye sunmayan diğer ülkeler tarafından da bu hedeflerin tam olarak uygulandığı varsayıldığında, 2100 yılına kadar küresel ısınma artışı  2.0 °C’ye kadar düşebilir (İyimser Hedefler Senaryosu).

 Küresel sera gazı emisyonlarının %73’üne sebep olan 131 ülke, net sıfır hedeflerini benimsedi veya planlıyor. Ancak, bu dört ülkeden ziyade, öngörülen ısınmadaki düşüşe en fazla katkıda bulunan, güncellenmiş 2030 sera gazı azaltım hedefleridir; bu da daha güçlü yakın vadeli hedeflerin önemini gösteriyor.

 Tüm bu gelişmeler memnuniyetle karşılanırken, hedefler ve taahhütlere dayanarak küresel ısınma artışı, en iyimser varsayımlar altında bile, hala Paris Anlaşması’nın 1.5˚C sıcaklık sınırının oldukça üzerinde.

2030 için, Paris Anlaşması’na yönelik taahhüt ve hedefler ile 1.5 °C’lik sıcaklık artışı hedefi ile uyumlu yollar arasındaki emisyon açığı yaklaşık % 11-14 (2.6-3.9 GtCO2e) daraldı. En büyük katkı ABD, Avrupa Birliği, Çin ve Japonya’dan geldi.

Bu emisyon açığının bu yıl daha fazla sera gazı azaltım hedefi güncellemesi ile kapatılması gerekiyor. Revize hedeflere ait güncellemelerin Glasgow’daki BM İklim Konferansı Taraflar Toplantısı (COP26) öncesinde devam etmesi gerekiyor. Hedeflerini geliştirmeyen ülkelerin yeniden düşünmesi gerekiyor: Avustralya, Meksika, Brezilya, Rusya, Endonezya, Türkiye ve Suudi Arabistan.

 Ülkelerin tüm iklim hedefleri, henüz iddialı politikalarla desteklenmiş durumda değil. Onaylanmış tüm ulusal politikalar (‘mevcut politikalar’ senaryosu) için ısınma artışı tahmini 2,9°C’dir.