Bu yıl Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi (COP27) öncesinde sera gazı emisyon hedefini güncellemesi beklenen Türkiye’nin emisyon azaltma hedefinin %35 olarak belirlenmesi gerektiğini savunan Ekosfer Derneği, Greenpeace Akdeniz , Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL), İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği (İDPA), İklim İçin 350 Derneği, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA), TEMA Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), Yeşil Düşünce Derneği, YUVA, Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal), Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe) İstanbul’da konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşmacı olarak, WWF Türkiye İklim ve Enerji Programı Müdürü Tanyeli Sabuncu, Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Ersin Tek, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFİA) Direktörü Bengisu Özenç ve ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ebru Voyvoda dahil oldu. 

Türkiye, 2053 yılı için sera gazı emisyonlarını net sıfır seviyesine indireceğini açıklamıştı. Emisyonun %35 seviyesinde azaltılması 2020 yılındaki 523,9 MtCO2e (milyon ton karbondioksit eşdeğeri) seviyesinden 340 MtCO2e’ye indirmesi anlamına geliyor.

Çevre örgütlerinin %35 emisyon azaltımı hedefine ulaşılması için kamuoyuyla paylaştığı öneriler ise şu şekilde:

  • Kömürden tamamen çıkılması 
  • Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynakların payının % 75’e çıkarılması 
  • Elektrikli araç sayısının toplam araç sayısı içerisindeki oranının binek araçlarda % 20’ye, toplu ulaşım ve yük taşıma araçlarında ise %10’a  çıkarılması,
  • Demiryolu yatırımları artırılarak bireysel araç kullanımında %5, toplu ulaştırma ve yük taşımacılığında ise %10 oranında raylı sisteme geçiş yönünde tercih değişikliği sağlanması 
  • Sanayi, tarım ve hizmetlerde enerji kullanımından kaynaklanan emisyonların azaltılması için enerji verimliliği,
  • Elektrifikasyon yani sanayide veya hizmet sektöründe gaz yerine, tarımda petrol yerine elektrik enerjisinin kullanılması,
  • Doğrudan yenilenebilir enerji kullanımının artırılması 
  • Binalarda,  konutlarda ve ticari/kurumsal binalarda ısınma amaçlı kömür ve sıvı fosil yakıt (mazot vb) kullanımının sonlandırılması ve büyük ölçüde elektrikle ısınmaya geçilmesi