45 üye belediyesi bulunan Türkiye’nin ilk çevre dostu belediyeler birliği Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARCEB); yaptığı açıklamayla bölgelerindeki kömürlü termik santral ve kömür ocaklarının kapatılmasını talep etti.

Ege ve Marmara bölgesinde ekosisteme zarar vereceği bilimsel olarak kanıtlanmış her türlü olumsuz projeye karşı hukuksal haklarını kullandıklarını belirten Birlik, hazırladıkları bilimsel raporları ve akademik çalışmaları kamuoyu ve merkezi idare ile paylaştıklarını vurguladı.

Paris İklim Anlaşması ve Glasgow Paktı ile kömürden çıkış için bir eylem planının belirlendiğini belirten Birlik, projelerin iptal edilmesinin Türkiye için bir başlangıç olabileceğini belirtti. Açıklamada, “Paris İklim Anlaşması’nın imzalanması olumludur ve bir an önce somut gerçekçi uygulanabilir adımlar atılması elzemdir.” denildi. 

Anayasa’nın 56. Maddesi’ne dikkat çeken EMARCEB “Sağlıklı Bir Çevrede Yaşamak Haktır ve Bu Çevreyi Korumak Devletin ve Vatandaşların Ödevidir” diyerek bu konuda çalıştıklarını ve çevresel duyarlılıklarını kamuoyu ve merkezi idare ile raporlar üzerinden paylaştıklarını ifade etti. 

Türkiye’nin yeni iklim politikası doğrultusunda sera gazı emisyonlarının azaltımı için yeni eylem planlarının hazırlanacak sektörler arasında, iklim değişikliğine en büyük etkiye neden olan enerji sektörü başta gelmekte denilen açıklamada Birlik taleplerini dile getirdi. 

EMARCEB’in taleplerinde öncelikli başlıklar; Türkiye’nin fosil yakıtlardan aşamalı olarak çıkması, mevcut fosil yakıt destek ve teşviklerini sonlandırması ve tüm kamu kaynaklarını güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarına, bunun için gerekli altyapı çalışmalarına ve tüm kesimleri kapsayacak adil dönüşüm planlarına ayırması olarak sıralandı. 

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği’nin açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.