İklim Adaleti Koalisyonu – Ekokırım Çalışma Grubu, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ve EndEcocide Türkiye işbirliği ile 3-4 Kasım 2022 tarihlerinde, Müze Gazhane İstanbul’da, ülkemizde ilk kez gerçekleşecek ekokırım konulu uluslararası bir konferans düzenlenecektir. 

Konferansın amacı ekokırımın iç hukukumuzda suç olarak kabul edilmesini tartışmaya açmak, açılan davalar ve doğa savunuculuğu faaliyetleri ile zaten var olan mücadelelerin kapsamlarını ve hedeflerini gözden geçirmek, dünyadaki iklim adaleti ve ekokırım kanunu hareketleri ile ülkemizdeki birikim arasında köprü kurmaktır. 

Konferanslardaki oturumlarının, Türkiye’den ve dünyadan izlenebilmesi için YouTube yayını ve eşzamanlı çevirisi gerçekleştirilecek, medya ve sosyal medya kanalları davet edilecektir. Hiç kimseyi ve hiçbir temsiliyeti arkada bırakmayacak şekilde, genç veya yaşlı her yaştan birey, öğrenci, akademisyen, aktivist, sivil toplum kuruluşu, meslek odası, sanatçı, milletvekili ve partilerin ilgili birimleri konferansa davet edilmektedir. 

Detaylı bilgi için

KONFERANS PROGRAMI

3 KASIM 2022

10:00 – 10:15 Açılış konuşması
İlksen Dinçer Baş – EndEcocide Türkiye Direktörü
Ahmet Kahraman – TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı
10:15 – 11:15 Ekokırım Suçunun Hukuki Tanımı, Dünyadaki Gelişmeler ve
Bundan Sonra Atılacak Adımlar
Jojo Mehta – StopEcocide Vakfı Başkanı | Ekokırım suçunun hukuki
tanımını belirlemek amacıyla uzmanlardan oluşan panelin çağrıcısı
11:15 – 11:30 Çay-Kahve Molası
11:30 – 12:30 Vaka Çalışması: İspanya Parlamentosu tarafından Mar Menor
Tuz Gölüne Gerçek Kişi Statüsünün Verilmesi
Rodrigo Lledó – Avukat | Hukuki tanımı oluşturan panelin üyesi
Maite Mompó – StopEcocide İspanya Direktörü
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:30 Belçika’da Ekokırım Suçunun Tanınması: Çevre Koruma Tarihine
Ülkemiz Nasıl bir Katkı Sundu
Patricia Willocq – StopEcocide Belçika Direktörü
14:30 – 14:45 Çay-Kahve Molası
14:45 – 15:45 Türkiye’deki İklim Adaleti ve Sağlıklı Çevrede Yaşama Hakkı
Mücadeleleri: Ekokırım Suçu Çalışmaları, Ekokırım ve İnsanlığa
Karşı Suç Bağlantısı
İsmail Hakkı Atal – Avukat & Arif Ali Cangi – Avukat
15:45 – 16:00 Çay-Kahve Molası
16:00 – 17:00 “Dayanışma ve İşbirliği” konulu Online Uluslararası Forum
EndEcocide ve StopEcocide Ekibi & Türkiye’den konferans alanında
bulunan tüm katılımcılar

4 KASIM 2022

10:00 – 12:30 Sivil Toplumun Doğa Koruma Mücadelesi ve Açılan Hukuki
Davalar Hakkında Bilgiler
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 17:00 Hukukçular ile Çevre Aktivistleri Buluşması: Ekokırımın Suç
Olarak İç Hukukumuza Girmesi Mümkün mü? Nasıl?
Moderatör: Hülya Yıldırım – TMMOB Çevre Müh. Odası Avukatı
17:00 – 17:30 Katılımcıların İmza Koyacağı bir Tutum Belgesinin paylaşılması
ve Avrupa Suç Yönetmeliğinde Ekokırımın Tanınmasına yönelik
kampanyanın duyurusu
18:00 Kapanış