Kültürel miras, koruma, çevre ve iklim değişikliği konularında herkes için ulaşılabilir doğru bilgi ve veriyi üretmek; bilgiyi ve üretimi yaygınlaştırmak için Haklar ve Araştırmalar Derneği, dayanışmacı uzman ağları oluşturmak konusunda kültürel mirasın korunması ve korumacılık bağlamında iklim krizinin yarattığı yıkıcı etkilere karşı geçmişin ışığında geleceği yeniden şekillendirecek dayanışmacı, etkileşimli, çok yönlü ve disiplinler arası çalışmalara temel oluşturacak bir ders programı hazırladı.

Eğitimin ilk programı 5 ders ile koruma, iklim, kültürel miras konularında hem Türkiye’deki güncel konulara hem de uluslararası gelişmeleri inceleyecek.

Program sonunda katılımcılara katılım belgesi takdim edilecek ve derneğin ilerleyen dönemlerde devam edeceği eğitim seminerlerinden haberdar edilmeleri sağlanacaktır.

Katılımcıların kültür ve tabiat varlıklarını koruma, çevre ve kent konularında emek veren diğer meslektaşlarla haberleşebilecekleri hukukçulardan, arkeologlardan, şehir ve bölge planlamacılardan, mimarlardan oluşan geniş bir ağa dahil olmaları mümkün olacak. Bu yolla, bilgi ve deneyim paylaşımlarının yapıldığı çevre hukuku uzman ağı, çevre ve koruma ağına dönüşerek geniş bir akademinin uzmanlarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Alanlarında uzman bilim insanları oluşturduğu online eğitimleri, web seminerleri biçiminde yapılacaktır. Eğitim, 5 ders biçiminde 18-19- 20–21 – 22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Bu nedenle, eğitime katılmak isteyenlerin, https://forms.gle/EYNAQapKTcJNnwa1A kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.