Yenilenebilir enerji alanında çalışan ve uluslararası ölçekte etkili REN21 ağı, Kentlerde Yenilenebilir Enerjinin 2021 Küresel Durum Raporu’nu açıkladı.

 Rapor, iklim değişikliği ve hava kirliliği ile mücadele için emisyonları azaltmak amacıyla dünya çapında kentlerin yenilenebilir enerjiye yönelik attığı somut adımlara ve yatırımlara ışık tutuyor. Bu rapor, aynı zamanda kentlerin dünya çapındaki enerji dönüşümü çabalarının bir envanteri niteliği taşıyor.

 Rapordan öne çıkan noktalar şu şekilde:

  • Fosil yakıtları kısmen veya tamamen yasaklayan kentlerin sayısı 2020’de beş kat arttı.
  • Bir milyardan fazla insan, yenilenebilir enerji hedefi ya da politikası bulunan kentlerde yaşıyor.
  • Yenilenebilir enerji politikaları açısından dünyanın dört bir yanındaki kentlerin neler başardığına dair olumlu, somut örnekler mevcut.
  • Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor ve kentler küresel ölçekte enerjinin dörtte üçünü tüketiyor.

Raporda İstanbul’un elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını %32 olarak belirlemesine de yer veriliyor. Aynı zamanda İstanbul’un 2030 yılına kadar 2015 yılına kıyasla %33 oranında emisyon azaltımı yapacağı belirtiliyor.

 Raporda sunulan veriler arasında kentlerde ısınma ve soğuma amaçlı enerji kullanımına yönelik olarak Türkiye’de %7 oranında yenilenebilir enerji kullanıldığı verisi yer alıyor.  Bunun yanı sıra sıcak su kullanımı için güneş paneli kullanımı ile Türkiye’deki bazı kentlere değiniliyor.

 Raporun tamamını görüntülemek için buraya tıklayın.